01 02 03 04 05

DX4 Inteligentna zywnosc

Co to jest D4X?
To innowacyjna żywność przyszłości, która została opracowana na podstawie najnowszych badań naukowych. Produkt zawiera pięć naturalnych składników odżywczych. D4X działa jak antidotum, chroni organizm przed intoksykacją i wspomaga regulację procesów życiowych. Preparat oddziałuje na organizm całościowo, traktując go jako jednolity system, dzięki czemu skutecznie poprawia ogólną kondycję organizmu.

Wyjątkowość produktu
O wyjątkowości produktu decydują nie tyle zawarte w nim składniki, co sposób uzyskiwania surowca i technologia produkcji. Po pierwsze, jest to nieinwazyjna technologia ekstrakcji molekularnej niezbędnych substancji z surowców roślinnych. Po drugie, technologia ta zapewnia połączenie oczyszczonych składników w sposób pozwalający uzyskać unikalne właściwości.

Połączenie składników odbywa się przy użyciu innowacyjnej technologii homogenizacji molekularnej, która pozwala „zaprogramować” najważniejsze właściwości produktu. Do właściwości tych należy zaliczyć:
Wysoka efektywność produktu uzyskiwana jest dzięki temu, że cząsteczki produktu są wielkości 100
nanometrów i z łatwością przenikają do „niedostępnych” obszarów organizmu. W szczególności – do mózgu. Dzięki temu produkt posiada nie tylko „fizyczne” oddziaływanie, ale również „informacyjne”, co oznacza, że zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mózgu, który właściwie „zarządza” organizmem jako całościowym systemem.

Dzięki tej właściwości produkt może być zaliczony do kategorii „inteligentnej żywności” (smart food), reprezentującej nową generację produktów leczniczych i technologii (w starożytności oraz średniowieczu – medycyna tradycyjna, na początku XX wieku – BAD-y, pod koniec XX wieku – kompleksowe odżywianie się, obecnie – smart food jako wynik zastosowania bio- i nanotechnologii).

Ponadto, homogenizacja molekularna przedłuża okres przydatności produktu bez użycia jakichkolwiek konserwantów i drogich opakowań. W połączeniu z właściwościami konserwującymi naturalnego miodu homogenizacja molekularna zapewnia zachowanie wszystkich parametrów produktu w ciągu roku.